Array
(
    [show_banner] => 
    [alternative_banner] => 
)

Reisevilkår

Go Fjords ønsker å gjøre reisende oppmerksomme på rettigheter og plikter som gjelder mellom Go Fjords AS og reisende. Dette gjøres gjennom disse betingelsene, som reisende bør lese nøye.

1. Reisende fra andre land enn Norge

Go Fjords understreker at reisende fra andre land enn Norge selv må sørge for at relevante forhold som gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring som kreves, er på plass.

2. Vilkårenes omfang

Disse vilkårene gjelder for utflukter bestilt og betalt for via Internett. Separate vilkår gjelder for personer som reiser som en del av en gruppe. Vilkår for partnere/salgsagenter er regulert i den enkelte partnerens/agentens avtale med oss. Vær oppmerksom på at turistinformasjoner og kundesenteret vårt selger billetter helt frem til avreise. Hvis det forekommer unntak fra denne regelen, blir det opplyst om dette på den faktiske produktsiden.

3. Reisedokumentet

Reisedokumentet du mottar når du har bestilt, fungerer som billetten din (digitalt/skrevet ut) for utflukten, og du må ha denne tilgjengelig gjennom hele turen. Du er ansvarlig for å sørge for at du har reisedokumentene med deg til enhver tid og for å kontrollere at billetten er i samsvar med bestillingen din.

4. Prisendringer

Go Fjords forbeholder seg retten til å endre priser og påtar seg intet ansvar for trykkfeil i tekst, bilder og lenker på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer etter behov etter at kataloger eller brosjyrer er skrevet ut, for eksempel endringer i priser og vilkår, endringer i utflukten som følge av uforutsette omstendigheter og unøyaktig informasjon som skyldes trykkfeil mv. Endringer som følge av ovennevnte omstendigheter vil bli kunngjort via egnede kommunikasjonskanaler.

5. Klager

Eventuelle krav må fremmes så raskt som mulig via e-post til info@gofjords.com. Klager må vanligvis sendes inn senest én måned etter hjemkomsten, med mindre spesielle forhold gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Vi understreker at eventuelle kommentarer på spørreskjemaskjemaer som sendes inn, ikke blir registrert eller tolket som en skriftlig klage.

6. Billettrefusjoner

Avbestillingsfristene for våre turer reflektere de spesifikke vilkårene satt av våre samarbeidspartnere. Dette betyr at avbestillingsfristene kan variere fra produkt til produkt. For å sikre at du har klarhet i vilkårene for din spesifikke tur, vil den nøyaktige avbestillingsfristen bli opplyst under bestillingsprosessen. Etter at du har fullført din bestilling, vil avbestillingsfristen også bli klart angitt i din bookingbekreftelse. Vi anbefaler at du noterer denne datoen, da den er avgjørende for eventuelle endringer eller avbestillinger du måtte ønske å gjøre.

Henvendelser om refusjon må sendes skriftlig til info@gofjords.com.

Vi anbefaler at alle reisende tegner reiseforsikring med avbestillingsdekning, og at man også kontakter forsikringsselskapet sitt i tilfelle avbestilling på grunn av sykdom. Forsikringsselskapet vil være ansvarlig for å tilbakebetale aktuelle refusjoner der dette er aktuelt.

7. Refusjoner i forbindelse med covid-19

Hvis vi på grunn av den pågående covid-19-pandemien blir nødt til å utsette eller kansellere en bestilling du har gjort hos oss, vil vi gi deg full refusjon. De samme avbestillingsreglene gjelder hvis du på grunn av covid-19 blir nødt til å avbryte en aktivitet du har bestilt hos oss. Så lenge turen kanselleres senest 48 timer før den starter, har du rett til 100 % refusjon.

8. Avbestillingsregler ved Force Majeure

Go Fjords kan kansellere turer dersom det oppstår uforutsette omstendigheter som vi ikke har kontroll over, for eksempel uvær, naturkatastrofer, streik osv., og dette gjør det vanskelig eller utilrådelig å fortsette utflukten (force majeure). Kunder har ikke rett til refusjon hvis utflukter må kanselleres på grunn av force majeure. Hvis turen allerede har startet, men må kanselleres på grunn av force majeure, gir vi heller ingen refusjon.

9. Uforutsette prisendringer

Go Fjords forbeholder seg retten til å endre priser som følge av innføring av nye eller økte skatter og avgifter, svingninger i valutakurser eller lignende omstendigheter som Go Fjords ikke har kontroll over eller ikke kunne ha forutsett. Prisendringer skal ikke gjøres senere enn 20 dager før avreise. Prisøkninger på mer enn 10 % av avtalt kjøpesum skal gi kunden rett til å kansellere avtalen uten at det påløper ekstra kostnader.

10. Dine rettigheter ved sammensatte reiser

Dersom du har bestilt andre reisetjenester til din reise eller ferie fra våre samarbeidspartnere, omfattes du ikke av rettighetene som gjelder for pakkereiser etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

I dette tilfellet er ikke Go Fjords AS ansvarlig for at de aktuelle tjenestene eller andre tjenester av denne karakter leveres som lovet. Du må derfor kontakte tjenesteleverandøren direkte hvis det oppstår problemer.

Dersom du bestiller reisetjenester fra Go Fjords innen 24 timer etter at du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra en av våre samarbeidspartnere, vil dette bli ansett som en del av en pakkereise. I disse tilfellene har Go Fjords AS, slik pakkereiseloven kreves, reisegaranti som sikrer refusjon av dine innbetalinger til Go Fjords AS i tilfeller der tjenesten ikke ble levert på grunn av Go Fjords AS insolvens.

Merk: Dette sikrer ikke tilbakebetaling ved insolvens hos våre samarbeidspartnere.

Mer informasjon om reisegaranti

Go Fjords AS er medlem av Norsk reisegarantifond. Dersom reisetjenester ikke leveres på grunn av Go Fjords AS insolvens, kan den eller de berørte reisende kontakte Reisegarantifondet

Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum
4001 Stavanger

Telefon: 51 85 99 40
E-post:
firmapost@rgf.no
www.rgf.no

www.rgf.no

Merk: Reisegarantifondet dekker ikke avtaler som er inngått med andre enn Go Fjords AS, og det kan bl.a. gjennomført til tross for insolvens fra Go Fjords AS.

Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven) på lovdata.no

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32