Array
(
    [show_banner] => 
    [alternative_banner] => 
)

Agent – vilkår og betingelser

1. 1. Provisjon

Go Fjords tilbyr provisjon i henhold til gjeldene avtale. Ta kontakt på info@gofjords.com dersom du opplever at provisjonen i systemet ikke er korrekt. Provisjonen vil automatisk bli trukket fra salgssummen (inkl mva), og vil vise på kvitteringen.

2. Billetter

Kvittering for kjøpet og kundens billett sendes til deg som agent i 2 separate dokumenter. Du kan sende billetten (uten kvittering) direkte til kunde i løpet av bookingprosessen.

3. Fakturering

Faktura utstedes månedlig, etterskuddsvis etter reisedato. Go Fjords vil fakturere summen av alle gjennomførte ordre, fratrukket provisjon. Faktura forfaller innen 14 dager. Det tilkommer ingen fakturagebyr. Spørsmål til faktura sendes til faktura@gofjords.com

Ved forsinket betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter. Ved gjentagende forsinkelser vil Go Fjords kunne stenge agentportalen. Ved manglende betaling vil Go Fjords sende saken til inkasso, og ugyldiggjøre fremtidige billetter som er ustedt gjennom agenten.

  • Agenten login kan bli stengt.
  • Go Fjords kan nekte reisende å bli med turen
  • Saken blir sendt til inkasso

4. Avbestilling

Avbestilling er mulig opptil 48 timer før avreise, og medfører ikke ekstra kostnad. Avbestillingen må sendes skriftlig til info@gofjords.com. Henvendelser på telefon vil ikke bli akseptert som avbestilling.

5. Agentens opplysningsplikt til kunden

Agenten er ansvarlig for å gi relevant informasjon til kunden som skal reise.

5.1.Reisende fra andre land enn Norge

Go Fjords understreker at reisende fra andre land enn Norge selv må sørge for at relevante forhold som gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring som kreves, er på plass.

5.2. Reisedokumentet

Reisedokumentet som utstedes ved bestilling, fungerer som kundens billett (digitalt/skrevet ut) for utflukten, og kunden må ha denne tilgjengelig gjennom hele turen. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at billetten er i samsvar med bestillingen.

6. Prisendringer

Go Fjords forbeholder seg retten til å endre priser og påtar seg intet ansvar for trykkfeil i tekst, bilder og lenker på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer etter behov etter at kataloger eller brosjyrer er skrevet ut, for eksempel endringer i priser og vilkår, endringer i utflukten som følge av uforutsette omstendigheter og unøyaktig informasjon som skyldes trykkfeil mv. Endringer som følge av ovennevnte omstendigheter vil bli kunngjort via egnede kommunikasjonskanaler.

7. Klager

Eventuelle krav må fremmes så raskt som mulig via e-post til info@gofjords.com. Klager må vanligvis sendes inn senest én måned etter hjemkomsten, med mindre spesielle forhold gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Vi understreker at eventuelle kommentarer på spørreskjemaskjemaer som sendes inn, ikke blir registrert eller tolket som en skriftlig klage.

8. Avbestillingsregler ved Force Majeure

Go Fjords kan kansellere turer dersom det oppstår uforutsette omstendigheter som vi ikke har kontroll over, for eksempel uvær, naturkatastrofer, streik osv., og dette gjør det vanskelig eller utilrådelig å fortsette utflukten (force majeure). Agenten har ikke rett til refusjon hvis utflukter må kanselleres på grunn av force majeure. Hvis turen allerede har startet, men må kanselleres på grunn av force majeure, gir vi heller ingen refusjon.