Generelle reisevilkår

Go Fjords vil gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom Go Fjords og den reisende. Dette gjøres gjennom disse vilkårene som den reisende må sette seg nøye inn i.

1. Reisende utenfor Norge

Reisende fra andre land enn Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske reisende og må derfor selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på. Go Fjords gjør spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for eventuelle relevante forhold som gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer.

2. Vilkårenes omfang

Vilkårene gjelder for turer som er bestilt og betalt på internett. For gruppereiser gjelder egne vilkår. For agenter så gjelder vilkårene avtalt i agentkontrakten. Merk at turistinfomasjoner og vårt kundesenter selger billetter frem til avgang. Det finnes noen unntak fra generelle vilkår, de er i tilfelle opplyst om på produktsiden.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer på nettsiden medfører at det ikke er mulig å kjøpe billetter på gofjords.com, må billetter kjøpes på bussen til ordinær pris – dersom det er plass. Når billetten kjøpes på bussen vil prisen normalt være høyere enn på nett. Den oppgitte prisen under "Bestill nå" gjelder kun ved kjøp av billett på gofjords.com. Vi anbefaler alle reisende å kjøpe billett i god tid før reise. Da sikrer du deg at det er ledige plasser på turen, samt at vi får muligheten til å rette eventuelle tekniske problemer – slik at du som kunde fremdeles har tid til å kjøpe billett før din reise. Prisdifferansen mellom ordinær pris på buss og prisen oppgitt på nett refunderes ikke ved nedetid eller andre tekniske problemer på nettsiden.

3. Reisedokumentet

Reisedokumentet som du får ved bestilling er din billett for turen, og må medbringes under hele reisens varighet for kontroll. Du er selv ansvarlig for å ha med deg reisedokumentet og sjekke at billetten er i henhold til din bestilling.

4. Prisendringer

Go Fjords tar forbehold om prisendringer og trykkfeil i tekst, bilder og linker på vår internettside. Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at kataloger og brosjyrer er trykket; som endringer i priser og betingelser, forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser, og feil opplysninger som evt skyldes trykkfeil. Endringer som følge av nevnte vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk og/eller annen egnet kommunikasjonskanal.

5. Klager

Eventuell klage over mangler i forbindelse med reisen må fremsettes så raskt som mulig ved å sende en epost til [email protected] I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Det presiseres at kommentarer på eventuelle innleverte spørreskjema ikke blir registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

6. Refundering

Det er i henhold til våre betingelser ikke refusjon på billetter for enkeltreisende. Bestillingen er bindende etter at man har bekreftet og betalt for reisen. På turer der man kan velge å betale ombord på buss/båt, så faktureres bestiller/ den reisende for reisens pris dersom man ikke møter opp. Vi anbefaler at man har reiseforsikring med avbestillingsforsikring, og at man tar kontakt med sitt forsikringsselskap hvis behov avbestilling på grunn av sykdom. Det er da forsikringsselskapet som foretar selve refusjonen i de tilfeller dette er gjeldene.

7. Avbestillingsvilkår

Go Fjords kan avlyse en reise dersom uforutsette forhold som vi ikke er herre over, slik som uforsvarlige værforhold for turgjennomføring, naturkatastrofe, arbeidskonflikter eller tilsvarende inntreffer og gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen (force majeure). Kunden har ikke krav på tilbakebetaling dersom avbrytelsen skyldes force majeure. Dersom en reise er påbegynt, men må avlyses underveis grunnet force majeure, vil billett ikke refunderes.

8. Prisendring

Go Fjords tar forbehold om prisendring som måtte skje p.g.a. nye eller økede skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som Go Fjords ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.